Cyberveiligheid en -weerbaarheid voor Zuid-Holland

Initiatief van:  
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, Security Delta (HSD)
Status:  
Lopend

Digitalisering is belangrijk voor de economie en biedt veel kansen. De frequentie van cyberbeveiligingsincidenten neemt echter dagelijks toe, waardoor bedrijven zich steeds meer bewust worden van de noodzaak om zich tegen dergelijke bedreigingen te beschermen. Het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat een essentiële bijdrage levert aan onze economie, is het meest kwetsbaar voor deze digitale bedreigingen.

 

Cyberweerbaarheid is nu een fundamenteel onderdeel van de digitale economie geworden. Het is noodzakelijk om een sterke verbinding tot stand te brengen tussen het cyber-ecosysteem en de bredere digitaliseringsontwikkeling. Om kansen te benutten en risico's effectief aan te pakken is samenwerking essentieel - het samenbrengen van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In de regio Zuid-Holland kunnen verbeterde interconnectiviteit en samenwerking binnen de triple helix belangrijke kansen ontsluiten.

 

Centraal in dit programma staat het slaan van bruggen tussen bestaande en nieuwe initiatieven om synergie te bevorderen. Het programma richt zich op de belangrijkste economische sectoren in Zuid-Holland en draagt bij aan:

 • Het vergroten van cyberbewustzijn bij directies en medewerkers door kennisoverdracht;
 • Het vergroten van de cyberweerbaarheid in het MKB plus sectorale ketens, en het implementeren van cybersecuritytoepassingen binnen het IT & OT -beheer;
 • Het opzetten van sectorale cyberweerbaarheidscentra en het bieden van handelingsperspectief voor het MKB en alle spelers in sectorale ketens;
 • Versterken van kennispositie, innovaties en onderwijsprogramma's.

 

Samenwerking

In de regio Zuid-Holland is er een opvallende en groeiende focus op cyberweerbaarheid, met tal van bewustwordingsinitiatieven die al operationeel zijn. Binnen dit programma werken bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de cyberweerbaarheid te vergroten. Deze inspanningen omvatten:

 • Cyberconferenties georganiseerd door PVO (Platform Veilig Ondernemen) in samenwerking met gemeenten en clusterorganisaties
 • FERM, cyberweerbaarheidsinitiatief voor de haven van Rotterdam
 • Cyberweerbaarheidscentrum Greenport voor de tuinbouwsector
 • CyberKracht, een cyber awareness initiatief van Security Delta (HSD)
 • Breed MKB bijeenkomsten georganiseerd in opdracht van de gemeente Den Haag
 • Digitalzh, de Europese Digital Innovation Hub van Zuid-Holland
 • Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland (wordt gelanceerd in Q2)

Regionale_samenwerking_Zuid-Holland.jpeg

 

Wij verbinden deze initiatieven en vergroten hun zichtbaarheid via de communicatiekanalen van de betrokken partijen.

 

Heeft u een interessant initiatief en wilt u onze kanalen inzetten om de zichtbaarheid ervan te vergroten, neem dan contact op met onze programmacoördinator Cybersecurity & Resilience Anne Visser, anne.visser@securitydelta.nl.

Betrokken HSD partners

Geinteresseerd?

Anne Visser
Anne Visser
Programmamanager Cybersecurity- en Weerbaarheid