Talent voor mkb

Talent voor mkb

Initiatieven om het tekort aan IT (security) talent in het midden- en kleinbedrijf terug te dringen.

Icon Talent voor mkb

Het mkb in Zuid-Holland digitaliseert en kampt met een tekort aan IT-talent. Dit vormt niet alleen een risico voor de bedrijven zelf, maar ook voor de regionale economie. Daarom heeft een coalitie van WE-IT, Security Delta (HSD), Dutch Innovation Factory en IT Campus Rotterdam, de handen ineengeslagen onder de naam ‘IT Verband Zuid-Holland' (ITVZH). Er is een ambitieus meerjarig programma opgezet met een helder doel: het terugdringen van het IT-talenttekort. Het programma wordt mede gefinancierd door het Nationaal Groeifonds Meer info >

 

Initiatieven

Het programma omvat een reeks initiatieven die gebaseerd zijn op de geïdentificeerde knelpunten in de arbeidsmarkt. Zoals onderwijs- en trainingsprogramma’s versterken, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten intensiveren en samenwerking tussen mkb’s en opleiders stimuleren. De focus op IT-talent ligt daarbij op een brede doelgroep: van scholieren en studenten tot zij-instromers en de huidige IT-professionals. Hiermee wordt een fundament gelegd voor een toekomst waarin Zuid-Hollandse bedrijven kunnen rekenen op een stevige stroom van IT-vaardig personeel.

 

Security Delta (HSD) ontwikkelt hiervoor o.a. de volgende nieuwe initiatieven:

1) Geïnstrumenteerd competentieraamwerk voor mkb

We ontwikkelen en beproeven instrumenten om 1) bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar competentiebehoeften, 2) bestaande competenties bij de mkb’er in kaart te brengen en 3) bestaande cursussen gericht aan te bieden. Dit draagt ook bij aan het activeren van mkb’ers om te werken aan hun cyberweerbaarheid. Hierbij kijken we hoe de ‘cybersecurity taak’ belegd kan worden. Kan dit binnen de organisatie, dan bespreken we wat er nodig is om dit te kunnen doen. Moet expertise buiten de organisatie gezocht worden, dan kijken we naar de mogelijkheid van het opzetten van een Shared Service Center, een samenwerking via de digiwerkplaatsen of het leren van experts. De accountmanagers van ITVZH en haar partners bezoekt het mkb om hen te helpen.

 

2) Introductiecursussen Cybersecurity

Speciaal voor het mkb en leerlingen van het voortgezet onderwijs ontwikkelt HSD samen met onze partners 2 introductiecursussen cybersecurity. Doel van de cursus voor het voortgezet onderwijs is om leerlingen te enthousiasmeren voor cybersecurity en IT, zodat ze een meer bewuste keuze kunnen maken voor een opleiding en een carrière in de IT. Met de cursus voor het mkb willen we de bedrijven handvatten bieden voor het operationaliseren van cybersecurity  door op een begrijpelijke manier IT-security en informatiebeveiliging uit te leggen, zodat ze zich hierop gericht verder kunnen ontwikkelen.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op

Mark Ruijsendaal
Mark Ruijsendaal
Innovation Liaison
Mira van Benthem
Mira van Benthem
Innovation Liaison