SecurIT

SecurIT

Europese Financiering voor het MKB

Icon SecurIT

Vanaf september 2021 is het SecurIT-financieringsproject officieel van start gegaan, met HSD als een van de organiserende clusters. SecurIT is een Europees samenwerkingsproject dat beoogt een nieuwe industriële waardeketen voor veilige en veerkrachtige steden en gebieden te bevorderen. Het zal dit doen door de ontwikkeling van collaboratieve projecten waarbij meerdere Europese partners betrokken zijn te ondersteunen en te co-financieren. Dit zal het mogelijk maken te experimenteren met innovatieve oplossingen op het gebied van veiligheid en deze verder te ontwikkelen. 

 

SecurIT is gestructureerd rond drie aspecten:

  1. Het vraagt om analyses van use cases op de security markt. Deze moeten samen met integrators en eindgebruikers worden ontwikkeld.
  2. Het identificeert innovatieve technologische security oplossingen in de TRL 5-8 fasen.
  3. Het speelt een matchmaking-rol. Deze rol is belangrijk om consortiumvorming voor de aanvraag voor de 2 open calls te faciliteren.

 

SecurIT zal in totaal 63 samenwerkingsprojecten ondersteunen die door 126 Europese MKB-bedrijven worden ontwikkeld via twee open calls voor cascadefinanciering. Het project wordt geleid door 8 Europese clusters, waarvan HSD er één is. 

 

In dit project liggen er voor verschillende partijen tal van kansen. Clusters, en hun partners, kunnen het MKB rechtstreeks ondersteunen bij open calls. Het project maakt het ook mogelijk om op Europees niveau te netwerken tussen eindgebruikers, veiligheidsexperts en MKB-bedrijven. Dit biedt dus een grote kans op groei in expertise, bedrijvigheid en innovatie, ook na afloop van het project. Ten slotte, en misschien wel het belangrijkst, biedt het project een unieke kans om op een agile manier financiering en validatie te krijgen voor een prototype/demonstrator. Dit gaat gepaard met zichtbaarheid voor zowel het resultaat als de betrokken actoren. 

 

De eerste open call voor projecten loopt van januari tot maart 2022, en de tweede van februari 2023 tot april 2023. Voorafgaand aan de open calls zullen workshops plaatsvinden met eindgebruikers en integratoren om ervoor te zorgen dat de ingediende oplossingen overeenkomen met huidige beveiligings- en veiligheidsproblemen.  

 

Meer informatie?

Voor updates en meer informatie over SecurIT, ga naar:

Linkedin | Twitter | Facebook I SecurIT Website

 

Meer informatie?

Neem gerust contact met me op.

Paul Coumans
Paul Coumans
Junior Innovation Liaison