OM Programma: BEC Fraude

Initiatief van:  
Dutch Public Prosecutor (OM) and HSD Office
Status:  
Lopend

Op het moment is er beperkt inzicht in de aard en omvang van cybercrime. Om hier een beter beeld van te krijgen, en de effectiviteit van de bestrijding hiervan te verbeteren, is het van belang dat partijen samenwerken binnen het cybersecurity ecosysteem. Dat is waarom het OM en HSD Office in 2018 een workshop hebben georganiseerd met een aantal belangrijke spelers in het cybersecurity veld. Deelnemers zagen toegevoegde waarde in een gezamenlijke programmatische aanpak om cybercrime te bestrijden.

 

De aanpak van vandaag biedt niet automatisch de oplossing voor de problemen van morgen. Een kleine digitale kwetsbaarheid kan verstrekkende gevolgen hebben voor grote groepen mensen, bedrijven, en overheden. Alhoewel digitale technologieën onze leven verrijken, worden ze ook misbruikt door criminelen. Hierdoor onstaan nieuwe misdaden en modi operandi, waar computers zowel een middel als een doelwit zijn. Dezerdaags worden criminele samenwerkingen gekenmerkt door hun innovativiteit, flexibiliteit en hun aanpassingsvermogen.

 

Consortium

Dit heeft geresulteerd in een samenwerking in de vorm van een consortium met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De samenwerking tussen het OM, HSD Office, de grote banken, veiligheidsbedrijven, universiteiten en andere relevante stakeholders is erop gericht om (1) concrete activiteiten te ontwikkelen, waarin nieuwe inzichten over de aard en omvang van cybercrime worden opgedaan, naast de ontwikkeling en implementatie van effectieve tegenmaatregelen tegen cybercrime. Daarnaast zorgt deze samenwerking voor (2) een toename in kansen voor geintegreerde publiek-private samenwerking (ook wel Triple Helix), en (3) wordt de aanpak van cybercrime toekomstbestendig. Hierbij worden experimenten zeker niet geschuwd!

 

BEC Fraude

We zijn onder andere een publiek-privaat partnerschap aan het opzetten om Business Email Compromise (BEC) fraude tegen te gaan. Tegenwoordig komt BEC fraude steeds vaker voor. Naast hoge financiële schade, levert het ook steeds meer slachtoffers op. BEC fraude staat in de top drie van cybercrimes met de hoogste financiële impact. Vanwege de groei van het aantal aanvallen en de daardoor ontstane schade, is het belangrijk dat BEC fraude harder wordt aangepakt. In 2018 heeft BEC fraude 1,2 miljard dollar aan schade aangericht, blijkt uit het Internet Crime Report 2018 van de FBI.

logos

react kvw 2

Betrokken HSD partners