ECSO 'Cybersecurity Made in Europe' Label
Icon ECSO 'Cybersecurity Made in Europe' Label

ECSO 'Cybersecurity Made in Europe' Label

Security Delta (HSD) is officiële uitgever van het ‘Cybersecurity Made in Europe’ label van ECSO. Het label dient als een marktdifferentiator op basis van geografische locatie. Het label vergroot het bewustzijn van de strategische waarde van cybersecurity bedrijven die hun oorsprong in Europa hebben en hun bedrijf ontwikkelen op basis van Europese waarden. Het label vergroot de zichtbaarheid van bedrijven bij potentiële zakenpartners, eindgebruikers en investeerders in cybersecurity. 

 

ECSO

ECSO (European Cybersecurity Organisation) is een Europese non-profit organisatie en partner van de Europese Commissie voor de implementatie van publiek-private partnerschappen op het gebied van cybersecurity. Hiernaast is ECSO een erkende speler in het Europese institutionele landschap. ECSO ondersteunt allerlei soorten intitiatieven en projecten die tot doel hebben de Europese cybersecurity te ontwikkelen en bevorderen. 

 

Zowel ECSO als eigenaar van het label als HSD als uitgevende instantie kunnen het label op elk moment intrekken als blijkt dat een bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt, het label misbruikt of niet (meer) aan de voorwaarden voldoet.

 

Wie komen in aanmerking voor het ECSO-label

HSD werkt samen met Cyberveilig Nederland en biedt  partners van beide organisaties toegang tot het label, maar het label is ook beschikbaar voor andere cybersecuritybedrijven.

 

U komt in aanmerking voor het ECSO-label als aan de volgende criteria wordt voldaan:

  1. Gevestigd in Europa:het bedrijf moet geregistreerd zijn en haar hoofdkantoor hebben in Europa. Als het bedrijf uitmaakt van een grotere groep, dan moet de groep geregistreerd zijn in Europa.
  2. Europees eigendom: er mag geen overwicht zijn van buitenlandse eigenaren in de eigendomskring. 
  3. Europa is de primaire markt:het bedrijf moet documenteren dat meer dan 50% van hun cybersecurity-R&D en meer dan 50% van hun werknemers zich in de EU27, EFTA, EER-landen en/of het VK bevinden.
  4. Geloofwaardige producten en diensten:het bedrijf moet verklaren dat ze voldoen aan de basisvereisten van ENISA’s ‘Indispensable baseline security requirements for the secure ICT products and services’.
  5. Gegevens en privacy:het bedrijf moet verklaren dat het voldoet aan de vereisten van de AVG/GDPR.

Procedure voor het verkrijgen van het ECSO-label

De volgende documenten moeten worden ingevuld of opgesteld: 

 

1. Aanvraagformulier "Cybersecurity Made in Europe", download hier.

2. Factsheet over het bedrijf (dit is geen document, zie in de checklist wat er in de factsheet moet staan)

3. Kamer van Koophandel uittreksel*

4. Verklaring betreffende ENISA, download hier.

5. Ondertekende brief (van CEO) en betalingstoezegging, download hier.

 

U kunt de checklist hier vinden, evenals een document met de ‘’gebruikersvoorwaarden’’. 

 

De bovenstaande documenten moeten worden verzonden naar paul.coumans@securitydelta.nl. Vermeld in het onderwerpveld ‘ECSO-label’. 

 

Vervolgens worden de documenten beoordeeld en nemen we contact met u op om de details af te stemmen. Wij streven ernaar om binnen 4 weken te reageren. 

 

Hoe lang is het label geldig?

Het label is geldig voor een periode van 12 maanden. Als het bedrijf het label wil blijven dragen nadat de geldigheid is verlopen, verbindt het zich ertoe alle relevante wijzigingen aan te geven die hebben plaatsgevonden sinds de laatste controle en goedkeuring. Nadat documentatie is ontvangen vindt verlenging van het label plaats. HSD zal contact opnemen voor verloop van het label.

 

Welke kosten zitten verbonden aan het label?

Voor de uitgifte van het label en het checken van de aanvragen worden kosten in rekening gebracht. De prijs voor het voeren van het label is €1000,- per jaar. Voor partners van HSD en leden van Cyberveilig Nederland geldt een aangepaste jaarlijkse prijs van €500,-.

 

Contact

Neem voor meer informatie over het label contact op met HSD Innovation Liaison Paul Coumans via paul.coumans@securitydelta.nl.

 

*Voor niet-Nederlandse belanghebbenden

In principe is HSD alleen uitgifte instantie van in Nederland gevestigde ondernemingen. Als u een buitenlandse onderneming bent en in contact wil komen met andere Europese gekwalificeerde uitgiftepartners, ga dan naar de webpagina van ECSO en bekijk de andere aanbieders: https://ecs-org.eu/initiatives/cybersecurity-made-in-europe. Mocht er in uw land van vestiging geen uitgevende instantie aanwezig zijn, dan bekijkt HSD per geval of een aanvraag in behandeling wordt genomen.

 

ECSOLabelWebsiteHSD20231NL

Geinteresseerd?

Stuur ons een email!

Pieter Schneider
Pieter Schneider
Innovation Liaison
Paul Coumans
Paul Coumans
Junior Innovation Liaison