Human Capital Agenda

Human Capital Agenda

Samenwerking om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Icon Human Capital Agenda

Gedeelde ambitie en basis voor verder samenwerking om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan op het gebied van veiligheid in een digitaliserende wereld

 

De Human Capital Agenda (HCA) Security 2023 - 2026 is ontwikkeld door het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD) in samenwerking met het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD). De HCA is een gedeelde ambitie van meer dan 70 partners uit de netwerken van HSD en CVD.

 

Het doel van de ‘Human Capital Agenda Security 2023 – 2026’ is om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan en een afname van het aantal moeilijk vervulbare vacatures te bewerkstelligen. Op basis van een analyse van talentvraagstukken worden belangrijke bevindingen gepresenteerd vanuit 5 perspectieven: Talent, Werk, Onderwijs, Veiligheid en Maatschappij. De bevindingen en geïdentificeerde knelpunten vormen de basis voor 25 interventies gericht op het efficiënt ontwikkelen en inzetten van de pool aan talent op de arbeidsmarkt van digitale veiligheid. Toegang tot talent is en blijft een cruciale voorwaarde voor veiligheid om gelijke tred te houden met veranderende bedreigingen en tegelijkertijd economische kansen in een digitaliserende samenleving.

 

Deze agenda vormt de basis voor verdere gesprekken, ontwikkeling en het opschalen van initiatieven met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

 

Bijdragen aan het oplossen van de knelpunten of relevante inzichten en ambitie om dit vraagstuk aan te pakken? Neem contact met ons op om samen te werken en kennis te delen.

Meer informatie?

Neem gerust contact met me op.

Mark Ruijsendaal
Mark Ruijsendaal
Innovation Liaison
Mira van Benthem
Mira van Benthem
Innovation Liaison