OT Security Expert Platform

OT Security Expert Platform

De community voor samenwerking en kennisdeling op gebied van industriële cybersecurity.

Icon OT Security Expert Platform

Cyber security binnen de industriële sector is complex en niet te vergelijken met andere sectoren. De impact van het uitvallen van OT-systemen is enorm en het duurt vaak lang om processen weer up-to-speed te krijgen. Om cybercriminelen voor te blijven, is kennisdelen, ervaringen uitwisselen en samenwerken binnen de sector van groot belang. Daarom is in 2014 het ‘Industrial Platform Cyber Security (IPCS)’ opgericht, waarvan Security Delta (HSD) per 2024 secretaris is.

 

Wat is het ‘Industrial Platform Cyber Security (IPCS)?

IPCS is een actieve community van professionals die met elkaar hetzelfde doel nastreven: het versterken van de cyber security van industriële automatisering en controlesystemen om zo de veiligheid van onze vitale infrastructuur te vergroten. Kennisdelen en samenwerken staat centraal binnen de community. De community bestaat uit circa 40 experts, die twee keer per jaar samenkomt tijdens een inspirerende bijeenkomst. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen die veelvuldig bij elkaar komen en contact hebben via het platform.

 

Doelstellingen:

  • Uitwisseling van informatie en ervaringen tussen leden binnen het platform
  • Vraagbaak voor relevante onderwerpen
  • Bevorderen van de implementatie van cyber security
  • Ondersteuning bij normontwikkeling primair binnen IEC
  • Blijf op de hoogte van de laatste stand van normen en techniek

 

Wat kunt u verwachten van dit platform?

  • Een professioneel netwerk en discussiemogelijkheden met collega-betrokkenen en specialisten.
  • Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen waardoor het mogelijk wordt om te anticiperen op wat gaat komen.
  • Invloed uitoefenen via deelname aan de internationale normontwikkelprojecten.
  • Twee bijeenkomsten per jaar.

 

Voor wie?

IPCS richt zich op een breed scala aan professionals, waaronder engineers, IT-specialisten, managers en beveiligingsexperts die betrokken zijn bij OT systemen geïntegreerd in communicatienetwerken. Maar ook op professionals die verantwoordelijk zijn voor de security van industriële automatisering en controle systemen, zoals C-level executives, managers, engineers, operators.

 

Sluit u aan!

Het platform staat open voor experts die zich willen aansluiten en die aantoonbare ervaring hebben in het OT-domein. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Schneider, Innovation Liaison HSD via Pieter.Schneider@securitydelta.nl.

 

Publicaties

Om kennisdeling te stimuleren ontwikkelt IPCS ook zelf whitepapers, rapporten e.d.. Hiervoor zijn verschillende werkgroepen actief. Bekijk hieronder de recente publicaties. Voor een volledig overzicht, ga naar www.securityinsight.nl/OT 

Meer informatie?

Pieter Schneider
Pieter Schneider
Innovation Liaison