Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

Initiatief van:  
Greenport West-Holland, HSD, Royal Flora Holland, Interpolis-Achmea, Delphy, Dutch Fresh Port/VBO, Hoogendoorn Automatisering, Glastuinbouw Nederland, The Hague University of Applied Sciences, Province South-Holland, GroentenFruit Huis
Status:  
Lopend

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport wordt het centrum van expertise en informatie over cybersecurity in de glastuinbouw. Hierbij hoort de gehele keten van zaadbedrijven tot handel, maar ook techbedrijven en andere bedrijven die zaken doen met het cluster. Met een Coalition of the Doing bestaande uit belangrijke organisaties uit de keten van de tuinbouwsector werken we samen om het centrum op te zetten. De eerste stap is op een regionaal niveau, met opschaling naar nationaal niveau als mogelijkheid voor de toekomst.

 

Digitale veiligheid kan alleen worden bereikt door samen te werken. Daarom wil het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport samenwerken met ondernemers in de tuinbouwsector, inclusief bedrijven en aanbieders van overige diensten. Wil je meer weten? Ga naar https://cwgreenport.nl/ of mail ons op digitaalveilig@greenportwestholland.nl.

 

Wat zijn de doelen en activiteiten van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport?

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport zal zich richten op het verspreiden van actuele en relevante dreigingsinformatie op een strategisch, tactisch en operationeel niveau. Om ervoor te zorgen dat cruciale informatie de correcte organisaties en mensen bereikt, moet meer bewustzijn over cybersecurity onstaan bij ondernemers, CEO's, werkgevers, en werknemers. 

 

Als onderdeel van dit programma zal een digitale 'hotline' opgezet worden om advies en assistentie te verstrekken aan slachtoffers van cyberaanvallen. Advies over het beveiligen van systemen zal ook worden verzameld en verstrekt, naast kwetsbaarheden in hardware en software. Aanvullend zullen meetings met experts worden gefaciliteerd om het delen van kennis en het stimuleren van onderling netwerken. Zo kunnen deelnemers als uitkomst hiervan ook collectief cybersecuritydiensten afnemen van diensten om zo de beste oplossing te bereiken voor hun specifieke situatie.

 

Resultaten tot nu toe:

  • In 2020 is een analyse uitgevoerd om de impact van cyberkwetsbaarheden in kaart te brengen in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland. Ingeschatte kosten van de bestrijding van kwetsbaarheden valt tussen de 2 en 4 miljard euro per jaar in de provincie Zuid-Holland. Jaarlijks wordt zo'n 20% van de MKBs slachtoffer van een cyberaanval. Op basis van deze resultaten werd geadviseerd om cyberweerbaarheidscentrum Greenport in het leven te roepen.
  • In oktober 2020 hebben Greenport West-Holland en Security Delta (HSD) een alliance overeenkomst ondertekend om nauw samen te werken op het gebied van cybersecurity in de glastuinbouw. HSD nam plaats op de Greenboard, de partnerraad van Greenport West-Holland. 
  • De provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland hebben de Haagse Hogeschool opdracht gegeven om een sectorale analyse uit te voeren voor digitale veiligheid in de glastuinbouwsector van Greenport West-Holland. Deze opdracht is bedeold om de keten van de sector in kaart te brengen, en de daarbij behorende cyberrisico's.
  • In juli 2021 vond een kickoff sessie plaats tussen de organisaties van deze DTC aanvraag. Bij deze sessie waren zes directeuren uit de keten aanwezig, en daarbij twee overkoepelende organisaties en enkele ondersteunende organisaties. De hier verzamelde 'Coalition of the Willing' is later omgedoopt tot de 'Coalition of the Doing' om de proactiviteit van de coalitie accurater te omschrijven. Deze Coalition of the Doing is meerdere keren samengekomen de laatste maanden om de aanvraag vorm te geven, gebaseerd op de resultaten van de sectorale meting.
  • Op 8 oktober 2021 stemde de directie van Greenport West-Holland unaniem om cyberweerbaarheidscentrum Greenport te steunen. Dit betekent dat het initiatief brede steun geniet van een brede verscheidenheid aan organisaties, waaronder Delphy, Juva, Rabobank Rotterdam, VNO-NCW West, AgroEnergy, HSD, Rabobank Regio Den Haag, InnovationQuarter, Dunea, Duijvesteijn Tomaten, BDO Haaglanden, Hoogendoorn Batenburg, Dutch Frech Port, VNO-NCW West-Oostland, Vertify, Rotterdam Partners, GroentenFruit Huis, Koppert Biological Systems, Royal FloraHolland, Forever Plants Group, AVAG, Interpolis-Achmea, VBO, Word Horti Center, Dutch Fresh Port, TNO, en Glastuinbouw Nederland.react kvw 2

Betrokken HSD partners