Toegang tot Innovatie

Toegang tot Innovatie

We brengen krachtige samenwerkingen tot stand met eindgebruikers, die leiden tot veiligheidsinnovaties.

Icon Toegang tot Innovatie

HSD Office brengt publieke, private en kennispartijen bijeen. Gezamenlijk worden innovatiemogelijkheden onderzocht en opgepakt. Dit leidt tot projecten en programma’s op de thema’s Cybersecurity & Cyberweerbaarheid, Data & AI/Intel, en slimme veilige steden. 

 

Met onze partners werken we aan innovaties die bijdragen aan veiligheid en die leiden tot economische en maatschappelijke investeringen. Hierdoor groeien bedrijven en neemt de werkgelegenheid toe.