Icon

Livinglabs voor Veiligheidsinnovaties

Nederland kent vele living labs voor verschillende toepassingsdomeinen. The Hague Security Delta Foundation heeft een inventarisatie gemaakt van in het oog springende labs voor security. Als onderdeel van de 'City Deal Urban Security' zijn verschillende living labs ontwikkeld om innovatie en leren te bevorderen. Andere initiatieven resulteerden in nog meer proeftuinen voor beveiligingsinnovaties. Het doel van deze labs is het creëren, valideren en demonstreren van innovaties op het gebied van stedelijke en digitale veiligheid in co-creatie met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

  

Wilt u deelnemen aan een van de living labs? Meer informatie over hun doelen, werkwijze en innovaties vindt u op de onderstaande pagina’s. De meeste staan open voor nieuwe partners, neem bij interesse contact op met de persoon die vermeld staat op de living labs pagina.