Mededeling naar Aanleiding van Publicatie van Follow the Money (en in opvolgende media) Omtrent HSD

16 jan 2018
 | 
Auteur: HSD Foundation

Mededeling naar aanleiding van publicatie van Follow the Money (en in opvolgende media) omtrent HSD:

 

Bestuur en directie van HSD herkennen zich niet in de strekking, noch in de getrokken conclusies in deze berichtgeving(en). Naar aanleiding van het artikel zijn door diverse raadsfracties (vervolg-) vragen gesteld. Het college van B&W van Den Haag gaat een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de feitelijke basis van de beweringen. HSD bestuur en directie stemmen hier vanzelfsprekend mee in. De uitkomsten worden binnen enkele weken verwacht. Uiteraard zullen wij vanuit HSD daarna deze ook delen.