Opleiding Inzicht in Criminologie

Datum:
04 december 2018
Locatie:
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Organisator:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 1.000.000 misdrijven plaats die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Om te zorgen dat misdrijven zoveel mogelijk uitblijven, zijn veiligheidsmaatregelen nodig om criminaliteit te voorkomen. Daarvoor moet u dan wel eerst de oorzaken van criminaliteit kennen en weten hoe u deze factoren kunt wegnemen of beperken.

Op 4 december 2018 gaat de opleiding Inzicht in Criminologie van start bij BCN Utrecht (Daltonlaan). Tijdens deze opleiding leert u:
• Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit
• Wat belangrijke criminologische verklaringen zijn van crimineel gedrag
• Op welke manier criminaliteit kan worden voorkomen dan wel beperkt
• Hoe u een criminaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkelt
• Welke veiligheidsmaatregelen u kunt nemen om criminaliteit te reduceren

Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de opleiding Inzicht in Criminologie is te vinden op www.sbo.nl/criminologie.