Opleiding Criminaliteits- en Veiligheidsbeleid

Datum:
04 juni 2015 - 24 september 2015
Tijd:
09:00u - 16:30u
Locatie:
Regardz La Vie, Utrecht
Organisator:
Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Voorkom criminaliteit en onveiligheid
Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 1.000.000 misdrijven plaats. Het gaat hierbij ondermeer om woninginbraak, straatroof en overvallen die een grote impact hebben op het slachtoffer, dienst directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Om te zorgen dat misdrijven in uw gemeente zoveel mogelijk uitblijven, zijn veiligheidsmaatregelen nodig om criminaliteit te voorkomen. Daarvoor moet u dan wel eerst de oorzaken van criminaliteit kennen en weten hoe u deze factoren kunt wegnemen of beperken.

Tijdens deze leergang Criminaliteits- en veiligheidsbeleid leert u:
- Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit
- Hoe u de aard en omvang van criminaliteit in uw gemeente in kaart brengt
- Op welke manier criminaliteit kan worden voorkomen dan wel beperkt
- Hoe u een criminaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkelt voor uw gemeente
- Welke veiligheidsmaatregelen u kunt nemen om criminaliteit te reduceren