Kick-off Werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht van NL AI Coalitie

Datum:
14 juli 2020
Tijd:
10:00u - 11:30u
Locatie:
Webinar
Organisator:
NL AI Coalitie

Op dinsdag 14 juli 2020 vindt de online kick-off plaats van de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), gecoördineerd door Joris den Bruinen, voorzitter Veiligheid, Vrede en Recht bij de NL AIC.

 

De impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de Nederlandse economie, die onlosmakelijk samenhangt met veiligheid, is groeiende. De komende jaren zijn er hoge verwachtingen van de toepassingen in het veiligheidsdomein. Hierbij valt te denken aan patroon- en anomalie detectie, voorspellende analyse en besluitvorming ondersteuning, machine learning en herkenning in de brede zin van het woord. De inzet van AI biedt in een digitaliserend tijdperk grote kansen als het gaat om het versterken van onze veiligheid, zowel in de justitiële keten als in de defensieketen.

 

Tijdens het webinar wordt door verschillende sprekers vanuit onder meer de NL AIC, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Nederlands Forensisch Instituut en The Hague Security Delta ingegaan op thema’s als Nederlandse AI voor de Nederlandse taal, Automated Security Operations (geautomatiseerde security monitoring en detectie), het Forum voor AI, Vrede, Recht en Veiligheid en AI voor Internet of Things en Operational Technology Security. Het doel van de werkgroep is de relevante nationale spelers in dit ecosysteem te verbinden en samen te werken op inhoud en resultaat en zo de ontwikkelingen te versnellen.

 

De online kick-off vindt plaats van 10.00 tot 11.30 uur. Bent u al lid van de Nederlandse AI Coalitie? Wees welkom om aan te sluiten. Nog geen lid, maar wel benieuwd? De eerste sessie is vrij toegankelijk.

 

 Het webinar wordt gehost door ECP.

Betrokken HSD partners