Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen

Datum:
29 juni 2021
Tijd:
10:00u - 12:00u
Locatie:
Online
Organisator:
Dutch Digital Delta i.s.m. de Topsectoren Energie, Water & Maritiem, Life Science & Health, dcypher, ACCSS, Holland High Tech en HSD

De snelle digitalisering van de topsectoren vereist een structurele aanpak van cybersecurity: security by design. Zwakke cybersecurity vormt een risico voor de voorzieningen en daarmee ook voor de samenleving. Een voorbeeld daarvan is de recente hack bij een Amerikaans bedrijf, actief in olie-distributie.

Nederland heeft een achterstand en sectoren zullen moeten investeren om deze achterstand in te lopen voordat zich ernstige problemen voordoen. Samen met de Topsectoren EnergieWater & MaritiemLife Science & HealthdcypherACCSS en HSD bundelen we de kracht voor cybersecurity uitdagingen. 

 

Genodigden zijn:

 • Bedrijven en instellingen, actief in de energie, water en zorgsector 
 • Bedrijven die ICT-oplossingen voor deze sectoren willen aanbieden (system integrators), 
 • Informatica onderzoekers (Universiteiten, HBO & MBO) betrokken bij cybersecurity en/of genoemde domeinen 
 • Toegepaste onderzoeksinstellingen
 • Landelijke (betrokken departementen op de thema’s, uitvoeringsorganisaties), provinciale en regionale overheidsinstellingen.

Team dutch digital delta organiseert op 29 juni 2021 van 10:00 tot 12:00 uur een online event waar deelnemers doormiddel van gerichte workshops cybersecurity uitdagingen prioriteren die bedrijven en instellingen hebben in genoemde sectoren. Hiermee worden wetenschapsvraagstukken geformuleerd voor (gezamenlijke) programmering en werkt men aan pre-proposals om de uitdagingen aan te gaan.

Zet deze datum en tijd alvast in uw agenda!

Aanmelden kan direct op dutchdigitaldelta.nl/aanmelden

 

 

Sprekers

Tijdens de plenaire opening gaan Jeannine Peek (Boegbeeld Topsector ICT), Manon Janssen (Boegbeeld Topsector Energie), Carmen van Vilsteren (Boegbeeld Topsector Life Science & Health) Thecla Bodewes (Boegbeeld Topsector Water & Maritiem) en Aiko Pras (Bestuurslid van dcypher, hoogleraar cybersecurity, betrokken bij ACCSS) met elkaar in gesprek over het belang van cybersecurity in Nederland.

 

De workshops worden begeleid door Harold Veldkamp (programmadirecteur Digitalisering Topsector Energie), Jantienne van der Meij-Kranendonk (TKI-directeur Watertechnologie) en Nico van Meeteren (TKI-directeur Life Science & Health).

 

Inald Lagendijk (Wetenschappelijk Boegbeeld Topsector ICT) zal de sessies samenvatten en het e.e.a. concluderen, vertellen nog eens 3 bedrijven over hun uitdagingen op cybersecuritygebied en gaat Jeannine in gesprek met andere boegbeelden over hoe verdere samenwerkingen opgezet kunnen worden. Eddy Boot (Directeur dcypher per 1 juni 2021) geeft een inzicht in dcypher, het samenwerkingsplatform kennis en innovatie Cybersecurity en hoe dit kan bijdragen aan het verbeteren van cybersecurity binnen de Nederlandse topsectoren.

 

 

Programma in hoofdlijnen

Plenaire opening (10:00 – 10:30)

30 minuten

De tafelgasten gaan in gesprek over het belang van cybersecurity voor Nederland. De boegbeelden van Topsectoren Energie; Water & Maritiem; Life Science & Health zullen ingaan op de specifieke uitdagingen voor hun sector.

 

Sprekers

 • Jeannine Peek (Boegbeeld Topsector ICT) 
 • Aiko Pras (Professor Internet Security at the University of Twente) 
 • Thecla Bodewes (Boegbeeld Topsector Water & Maritiem) 
 • Manon Janssen (Boegbeeld Topsector Energie)
 • Carmen van Vilsteren (Boegbeeld Topsector Life Science & Health)
 • Inald Lagendijk (Wetenschappelijk Boegbeeld Topsector ICT)

Workshop: cybersecurity uitdagingen met wind op zee (10:30 – 11:30)

60 minuten

Workshop: digitalisering van het waterlandschap, beveiliging en onderhoud (10:30 – 11:30)

60 minuten

Workshop: cyber security in de gezondheidszorg (10:30 - 11:30)

60 minuten

Plenaire afsluiting (11:30 – 12:00)

30 minuten

 

thumbnail image003