Congres Radicalisering & Terrorisme

Datum:
31 januari 2017 - 01 februari 2017
Tijd:
00:-1u - 00:-1u
Locatie:
The Hague Security Delta Campus
Organisator:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Op 31 mei en 1 juni 2016 heeft bij The Hague Security Delta Campus het congres Radicalisering & Terrorisme plaatsgevonden. Ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven kwamen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme om zodoende van elkaar te leren. Vanwege de animo voor de eerste editie van het congres Radicalisering & Terrorisme, wordt het congres op 31 januari 2017 opnieuw georganiseerd bij The Hague Security Delta Campus (met een volledig vernieuwd programma). Aansluitend vindt er op 1 februari 2017 een tweetal excursies plaats waarbij o.a. een bezoek wordt gebracht aan Europol, Eurojust en de Organisation for Security and Co-operation in Europe. Op de website www.sbo.nl/terrorisme vindt u meer informatie over het programma van de tweede editie van het congres Radicalisering & Terrorisme.