Congres Personen met verward gedrag

Datum:
30 januari 2018 - 31 januari 2018
Tijd:
09:30u - 16:15u
Locatie:
HSD Campus Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN DEN HAAG
Organisator:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Het aanjaagteam verwarde personen constateerde een stijgende trend in het aantal incidenten met personen met verward gedrag. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.

Op 30 januari 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de tweede editie van het congres Personen met verward gedrag op The Hague Security Delta Campus. Op dit congres hoort u van experts en ervaringsdeskundigen:
- Hoe u onveilige situaties en overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag in de openbare ruimte voorkomt
- Op welke manier u samenwerkt met uw partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
- Hoe u personen met verward gedrag signaleert
- Op welke manier u de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw gemeente
- Wat u kunt leren van innovatieve aanpakken uit binnen- en buitenland

Meer informatie over het programma van het congres, de sprekers en inschrijven is te vinden op www.sbo.nl/verwardgedrag