Conferentie Nederland Digitaal 2021

Datum:
08 februari 2021 - 10 februari 2021
Locatie:
Online
Organisator:
Ministry of Justice and Security, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Ministry of the Interior and Kingdom Relations, ECP & Noorden Digitaal

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De online editie van 2021, bestaat uit:

  • een hoofdprogramma
  • side-sessies
  • regionale side-events georganiseerd door Noorden Digitaal zoals (digitale) bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten etc.

Het programma kent een verdeling in de volgende thema’s:

  • artificiële intelligentie
  • datadelen en –toegang
  • digitale inclusie en vaardigheden
  • digitale overheid
  • digitale connectiviteit
  • digitale weerbaarheid

Betrokken HSD partners