The Best of Both Worlds: Hybrid Expert or Teacher

13 Nov 2020
 | 
Author: HSD Foundation

You are an experienced cyber security professional. You know your profession through and through and enjoy going to work every day. You notice that the demand for good professionals continues to rise while the supply lags behind. Where does your employer get good, driven, talented people from? How wonderful would it be if you could help train the talent of the future - your future colleagues? Schools in middle- and higher-level technical education (mbo-/hbo-ICT) would like to get in touch with cyber security professionals who want to use their expertise to innovate education. It does not matter whether the technology, the organisation or the person in your job is central. 

 

You may not see yourself as a classroom teacher. But why not think of other possible roles: guest teacher, expert, process guide, practical supervisor, facilitator, (co-)designer of a programme in the curriculum or side-kick of the permanent teacher. You will have a connecting role between education and the business world. Of course, you will receive good guidance in the form of a mentor who will help you in word and deed.  Are you interested? Do you already have an idea of what would best fit in with your professional development? Which skills do you already have, and which ones do you still need to learn? 

 

In principle, anything is possible. You can make agreements about the construction - secondment by your employer, hiring as a self-employed person or a (temporary) employment contract. That is a matter of customization. Just imagine that working with students suits you well and there is a match with the teachers and the school. Eventually, you may have a working week in which you combine two jobs: three days as cyber security professional at a company and two days as a teacher at school. A ‘hybrid expert’ or ‘hybrid teacher’ can get the best of both worlds! 

 

Would you like to make a meaningful contribution to the talent of the future in cyber security?

Are you ready for a possible role as a hybrid expert or hybrid teacher? 

Please contact:

 

Paula Kager, projectleider hybride docent cybersecurity in hbo-/mbo-ICT

paula.kager@thehaguesecuritydelta.com

 

More info about the programme hybride lectures.

 

 

 

 

for Dutch see below

 

Het Beste Van Twee Werelden: Expert Voor de Klas!

 

Je bent een ervaren cybersecurity professional. Je kent je vak door en door en gaat elke dag met veel plezier naar je werk. Je merkt dat de vraag naar goede professionals blijft stijgen terwijl het aanbod achterblijft. Waar haalt je werkgever goede, gedreven, getalenteerde mensen vandaan? Hoe mooi zou het zijn als jij kan helpen het talent van de toekomst - jouw toekomstige collega’s - op te leiden? Het technisch beroepsonderwijs (hbo-/mbo-ICT) wil graag in contact komen met cybersecurity professionals die hun expertise willen inzetten om het onderwijs te vernieuwen. Het maakt niet uit of de techniek, de organisatie of de mens in jouw functie centraal staat. 

 

Hele dagen als docent voor de klas staan zie je nog niet voor je. Maar denk ook eens aan andere rollen: die van gastdocent, expert, procesbegeleider, praktijkbegeleider, facilitator, (mede)ontwerper van een programma in het curriculum of side-kick van de vaste docent. Je hebt een verbindende rol tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Natuurlijk krijg je daarbij goede begeleiding in de vorm van een mentor die je helpt met raad en daad. 

Ben je geïnteresseerd? Heb je al een idee wat het beste zou passen in je professionele ontwikkeling? Wat heb je al in huis en wat zou je nog moeten leren? 

 

In principe is alles mogelijk. Over de constructie - detachering door je werkgever, inhuur als zzp’er of een (tijdelijk) arbeidscontract - maak je afspraken. Dat is een kwestie van maatwerk. Stel dat het werken met studenten jou goed afgaat en er is een goede match met de docent(en) en de school, dan kun je uiteindelijk denken aan een werkweek waarbij je drie dagen bij een bedrijf werkt en twee dagen voor de klas staat bij een hogeschool of ROC. 

 

Wil jij een betekenisvolle bijdrage leveren aan het talent van de toekomst in cybersecurity?

Ben je klaar voor een eventuele rol als hybride expert of hybride docent? 

Neem dan contact op met:

 

Paula Kager, projectleider hybride docent cybersecurity in hbo-/mbo-ICT

paula.kager@thehaguesecuritydelta.com

 

 

 

HSD Partners involved