Over HSD

Security Delta (HSD) is hét nationale veiligheidscluster. Zo’n 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen werken sinds 2014 samen om het verschil te maken in de veiligheid van onze digitaliserende samenleving. Door hun kennis te delen en samen te werken aan innovatieve veiligheidsoplossingen, die zowel binnen als buiten Nederland opgeschaald kunnen worden. De focus ligt hierbij op Cybersecurity & -weerbaarheid, Data & AI/Intel en Slimme Veilige Samenlevingen.

 

HSD is een non-profit organisatie die ‘denkt, durft en doet’ en zorgt voor toegang tot kennis, innovatie, markt, financiering en talent. De randvoorwaarden voor een succesvol veiligheidscluster. Dit alles met als gezamenlijke doel het versterken van de Nederlandse economie, het creëren van werkgelegenheid en een digitaal weerbaarder Nederland.

 

Het nationale veiligheidscluster heeft een sterke verankering in Zuid-Holland en een fysieke ontmoetingsplek, de HSD Campus in Den Haag.

 

In onze steeds verder digitaliserende samenleving is veiligheid een grote maatschappelijke uitdaging. Wij zijn ervan overtuigd dat kennisdelen en samenwerken cruciaal zijn om deze uitdagingen aan te gaan en innovatieve veiligheidsoplossingen te creëren. 

 

Onze doelen

  1. Kennis vergroten van Nederlandse organisaties over ‘veiligheid in een digitaliserende wereld’. Onze focus ligt op de thema’s 1) Cybersecurity en weerbaarheid, 2) Data en AI/Intel en 3) Slimme Veilige Samenlevingen.

  2. Krachtige samenwerkingen tot stand brengen die leiden tot valorisatie en veiligheidsinnovaties. We werken met eindgebruikers aan gezamenlijke innovaties. Het omzetten van idee naar realisatie/valorisatie/product/markt/groei.

  3. Organisaties helpen de nationale en internationale markt te betreden. Daarmee helpen we met het opschalen van innovaties en het uitvoeren van groeistrategieën.

  4. Financiering regelen voor veiligheidsoplossingen en kapitaal voor groei. Organisaties met innovatieve ideeën koppelen we aan en richten we op financieringsbronnen. Organisaties die op zoek zijn naar kapitaal verbinden we aan investeerders.

  5. Helpen de mismatch tussen vraag en aanbod van security talent zichtbaar te maken en op te lossen. Daarbij zorgen we dat ‘securitytalent.nl’ hét portaal wordt voor security talent.

 

HSD Office

Het veiligheidscluster wordt ondersteund door HSD Office. Als onafhankelijke organisatie stimuleert en faciliteert HSD Office kennisdeling en verbinden we partijen. Gezamenlijk zetten we innovatieprogramma’s op via het HSD samenwerkingsmodel: vraaggestuurd, doelgericht en op basis van vertrouwen. We bouwen (inter)nationale kennis- & handelsbruggen en bieden onze partners toegang tot kennis, innovatie, markt, talent en financiering & kapitaal.