Symposium "Cyber crime: de digitale vijand voor ons allen"

Datum:
20 november 2014
Tijd:
12:00u - 19:30u
Locatie:
KMA Breda
Organisator:
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) en Korps Nationale Reserve

Moedwillige en grootschalige verstoringen van ICT- (infrastructuur-) voorzieningen door criminelen is erg actueel en heeft een hoge prioriteit op de (nationale) veiligheidsagenda. Steeds meer worden bedrijven en organisaties binnen de vitale infrastructuur, maar ook particulieren, geconfronteerd met problemen op dit terrein. Enkele recente voorbeelden zijn het hacken bij de KPN, het verstoren van DIGiD, het digitale overheidsloket voor belastingen en uitkeringen en inbreuk in systemen van ziekenhuizen. Vanuit een oogpunt van crisisbeheersing zal preventief steeds meer aandacht moeten worden besteed aan deze risico’s en de gevolgen daarvan. Als het daadwerkelijk misgaat, is het een grote uitdaging de maatschappelijke onrust te beheersen.

Rob de Wijk, Algemeen Directeur van The Hague Security Delta, zal hier de afsluitende column verzorgen.

Klik hier voor meer informatie (PDF)