Opleiding bibob coördinator

Datum:
05 november 2015 - 03 december 2015
Tijd:
08:30u - 17:00u
Locatie:
Regardz La Vie, Utrecht
Organisator:
Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat een grote groep gemeenten nog geen bibob beleid hebben opgesteld of slechts beperkt gebruik maakt van de Wet bibob. Hierdoor bestaat het risico dat deze gemeenten onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Heeft u uw bibob beleid wel op orde?

Om te voorkomen dat uw gemeente criminele organisaties faciliteert is uw actuele kennis over de Wet bibob van cruciaal belang. Uw gemeente moet beschikken over een gedegen bibob beleid waarmee het instrumentarium van de Wet bibob kan worden toegepast en vergunning- en subsidieaanvragen van criminele organisaties (indien nodig) kunnen worden geweigerd.

Tijdens deze 5-daagse opleiding leert u:
- Hoe u een bibob beleid opstelt voor uw gemeente
- Hoe u komt tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving
- Op welke wijze u de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiele middelen beoordeelt
- Hoe u advies kunt inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob
- Op welke manier u verantwoording aflegt over het gevoerde bibob beleid