Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Datum:
05 november 2015 - 17 december 2015
Tijd:
09:00u - 16:30u
Locatie:
La Vie Utrecht
Organisator:
Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

Ontwikkel uzelf tot veiligheidsregisseur!

Na deze opleiding kunt u:
- Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor uw gemeente
- Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid
- Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
- Adviseren tijdens crisissituaties
- Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
- Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers