Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Datum:
06 november 2014 - 18 december 2014
Locatie:
La Vie Utrecht
Organisator:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Ontwikkel uzelf tot veiligheidsregisseur Na deze opleiding kunt u:
• Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor uw gemeente
• Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid
• Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
• Adviseren tijdens crisissituaties
• Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
• Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers