Cursus Integrale aanpak agressie en geweld

Datum:
15 september 2015 - 29 september 2015
Tijd:
08:30u - 17:00u
Locatie:
PIT Almere
Organisator:
Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Voorkomen en beperken van agressie en geweld 
Werknemers met een publieke taak hebben met grote regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt dat in het afgelopen jaar 25% van de medewerkers slachtoffer was van agressie en geweld. Dit raakt niet alleen de individuele medewerker, maar het bedreigt ook de adequate uitvoering van de publieke taak en veroorzaakt onveiligheidsgevoelens bij de burger.

Uw verantwoordelijkheden nemen toe!
U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Hoe zorgt u ervoor dat zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren?

Tijdens deze cursus leert u:
- Op welke manier u agressie- en geweldsincidenten in uw organisatie in kaart brengt
- Hoe u een plan van aanpak opstelt ter voorkoming van agressie en geweld tegen uw medewerkers
- Welke veiligheidsmaatregelen u kunt nemen voor de aanpak van agressie en geweld
- Op welke manier u het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers bevordert
- Wat u wel en vooral niet moet doen wanneer er zich toch een incident voordoet