Annual Meeting HSD Foundation: Strategy 2021-2025 & Annual Plan 2021

26 Nov 2020
 | 
Author: HSD Foundation

On 26 November, the HSD Community came together during the online HSD Annual Meeting. Circa 50 people joined the meeting, where general director Joris den Bruinen and head Innovation Liaisons Saskia Noorderwier reflected on the results of 2020, launched the HSD Strategy 2021-2025 and presented the annual plan for 2021.

 

Saskia Noorderwier: "Looking back at 2020, we can say it is was an extraordinary year due to Corona. Working from home, networking and connecting partners virtually, and converting our programming and events in a digital format. A challenge for everyone, but also bringing new creative ideas. Despite this situation, we were able to realise most of our targets and to keep our community stable. Therefore, we would like to thank our partners, stakeholders and the HSD Office colleagues." 

Schermafbeelding 2020 11 25 om 16.53.49

 

HSD strategy 2021-2025

To ensure that as a cluster we continue to provide added value in the coming years, we have shaped an HSD strategy 2021-2025 in close collaboration with our partners and stakeholders. Aiming for a supported vision, clear roles and the formulation of joint outcome goals and action lines. The strategy was launched during the annual meeting together with an interview bundle with HSD partner stories.

 

Joris de Bruinen: "After our joint effort of shaping this strategy, it is time to jointly implement it. The first steps have been taken. We know where we want to go as a cluster, contributing to the security of our digital world and to the economy. For the Netherlands, South Holland and The Hague. With and for the HSD partners and stakeholders. With HSD Office as an accelerator. Focusing on the themes cybersecurity & cyber resilience, data & intel / AI for security and smart secure societies." 

Schermafbeelding 2020 11 25 om 16.37.36Annual plan 2021: Highlights

During the meeting the highlights of the annual plan were presented. In 2021, HSD Office will focus on deepening the ecosystem through more connections with end users for example in horticulture and High-Tech manufacturing industry. Ten innovation programmes will be executed. To involve more partners in the innovation developments, HSD Office organises more round table innovation sessions.  

 

As a national security cluster with a strong base in South-Holland and a core at the HSD Campus in The Hague, HSD sees plenty of opportunities to create more impact the coming years. 

  

Download the HSD Strategy 2021-2025 (in Dutch)

> Download the HSD annual plan 2021 (in Dutch)

> Download the interview bundle: HSD partners Stories (in English) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

In Dutch

Jaarvergadering Stichting HSD 

 

Op 26 november kwam de HSD Community samen tijdens de online HSD jaarvergadering. Circa 50 personen waren aanwezig bij de bijeenkomst, waar algemeen directeur Joris den Bruinen en Hoofd Innovation Liaisons Saskia Noorderwier de resultaten van 2020 bespraken, de HSD Strategie 2021-2025 lanceerden en het jaarplan voor 2021 presenteerden. 

 

Saskia Noorderwier: "Terugkijkend op 2020 kunnen we stellen dat het door Corona een bijzonder jaar is geweest. Thuiswerken, virtueel netwerken en partners verbinden en het omzetten van onze programmering en evenementen in een digitale vorm. Het was een uitdaging voor iedereen, maar het bracht ook nieuwe creatieve ideeën. Ondanks deze situatie hebben we de meeste van onze doelstellingen kunnen realiseren en onze community stabiel kunnen houden. Daarvoor willen we onze partners, belanghebbenden en de collega's van HSD Office bedanken." 

 

HSD Strategie 2021-2025 

Om ervoor te zorgen dat we als cluster de komende jaren toegevoegde waarde blijven leveren, hebben we in nauwe samenwerking met onze partners en stakeholders de HSD strategie 2021-2025 vormgegeven. Met als doel: een gedragen visie, heldere rollen en het formuleren van gezamenlijke doelen en actielijnen. De strategie is gelanceerd tijdens de jaarvergadering samen met een interviewbundel met ervaringen van HSD partners. 

 

Joris den Bruinen: "We hebben met velen deze strategie vormgegeven en nu is het tijd om deze gezamenlijk uit te gaan voeren. De eerste stappen zijn gezet. We weten waar we als organisatie ten behoeve van veiligheid en economie heen willen. Voor Nederland, Zuid-Holland en Den Haag. Met en voor de HSD partners en stakeholders. Met HSD Office als katalysator en de focus op de thema's cybersecurity & cyber resilience, data & intel / AI voor veiligheid en slimme en veilige samenlevingen." 

Jaarplan 2021

Tijdens de jaarvergadering is het jaarplan gepresenteerd. Een aantal highlights: HSD Office richt zich in 2021 op verdieping van het ecosysteem door meer verbindingen met eindgebruikers in bijvoorbeeld tuinbouw en hightech maakindustrie te realiseren. Er worden tien innovatieprogramma's uitgevoerd. Om meer partners te betrekken bij de innovatieontwikkelingen, organiseert HSD Office meer rondetafel innovatiesessies.

 

Als nationaal veiligheidscluster met een sterke basis in Zuid-Holland en een kern op de HSD Campus in Den Haag ziet HSD volop kansen om de komende jaren meer impact te creëren.

 

Download de HSD Strategie 2021-2025

> Download het HSD jaarplan 2021

> Download de interviewbundel: HSD Partners Stories