Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Date:
05 November 2015 - 17 December 2015
Time:
09:00h - 16:30h
Location:
La Vie Utrecht
Organised by:
Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

Ontwikkel uzelf tot veiligheidsregisseur!

Na deze opleiding kunt u:
- Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor uw gemeente
- Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid
- Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
- Adviseren tijdens crisissituaties
- Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
- Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers