Digitaal: Informatiegestuurd optreden Defensie en Nat Politie

Date:
15 June 2020
Time:
16:30h - 17:30h
Location:
Online
Organised by:
AFCEA The Hague Chapter

Op 15 juni organiseert AFCEA The Hague Chapter een Webinar over Informatiegestuurd optreden bij Defensie en de Nationale Politie.

 

Lkol Ronald Smit, werkzaam bij Staf CLAS en onder meer verantwoordelijk voor het programma TEN/FOXTROT en Informatie Gestuurd Optreden (IGO) zal ingaan op de betekenis van IGO voor Defensie en de praktische consequenties voor (het optreden van) de Landmacht. Tevens wordt belicht op welke wijze wordt samengewerkt met de kennisinstituten en het bedrijfsleven.

 

Wim Boer (Commissaris van Politie b.d.) bespreekt vervolgens de praktijk van Informatie Gestuurd Politiewerk (IGP), waarna Arjen Meijer (directeur Alforto) een toelichting geeft op het artikel over IGP (“Waarnemen en beïnvloeden, theorie voor de praktijk”) dat beide heren hebben geschreven voor de Cahiers Politiestudies.

Na elke briefing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

 

U kunt het Webinar bijwonen met MS-Teams via de volgende link:

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Indien u hulp nodig heeft bij het opzetten van een MS Teams meeting, dan kunt u zich wenden tot Ad Koolen, ad.koolen@afcea.nl, 06-81612488.

HSD Partners involved