Blog: Just a Week at HSD

04 Jun 2018
 | 
Author: HSD Foundation

By Richard Franken, Executive Director

To provide you with behind-the-scenes experience of The Hague Security Delta, I will take you with me to a week HSD here in the Netherlands and abroad.

In changing compositions, the directors and a few colleagues were located in two different continents of the world last week. We were present during the security congress Japan IT Week, in relation to the project Partners in Business Japan. This project started two years ago, and the next step is now being taken. A few HSD partners will bring security solutions and innovations to the Japanese market and government. Meanwhile, there has been an exchange between Japanese and Dutch companies.

Besides our visit to Japan, we were also present in Northern Ireland, at a Cyber Security Congress where a meeting of Global EPIC took place. Global EPIC is co-founded by us on 10 October 217 at Krakow (Poland). The cluster’s objective is to share cyber security knowledge about the diversity of tests, norms and measures across the globe, and to make it usable for the partners. Meanwhile, we are now witnessing the first movements of the participating countries within the Global EPIC ecosystem. Because of Soft Landing programmes, companies are locating themselves for a short period of time in other countries, to meet and explore the local market. Hopefully, we will be able to benefit from this in The Hague as well.

We also took part in a mission from the City of The Hague to India. One of the most important activities was to establish a collaboration between HSD and a new security cluster in India. This security cluster has yet to be set up, and will be similar to HSD. The kick-off took place, and the expectations are high. During the mission, Indian company HCL Technologies noted that they will be establishing in The Hague. Resulting from the preparational work done by the City of The Hague and HSD.

Meanwhile, the HSD Café on the General Data Protection Regulation (GDPR) took place in the Netherlands. This new privacy law has been in effect for the EU since 25 May 2018. This topic led to a large attendance on the HSD Campus. In addition, we are preparing an Event Safety & Security Track on 27 June at the Zuiderstrandtheater in Scheveningen. This track takes place next to the Smart City Event 2018 and the iBestuur Mobility Congress and is organised during the Volvo Ocean Race finish, which will take place in the Hague. We are also working on the elaboration of a new idea for Security Talent, called ‘Wasstraat’, together with partners. The kick-off is already planned. These are activities that we realise in addition to the other activities from our annual plan and have committed to our management. Dozens of partners within the HSD ecosystem are involved in these activities, we are doing this for them. As you might know, HSD is often just "the connector" and strangely enough we see that this connection is not easily made without HSD. In short, there is still a point of use and necessity when it comes to connecting. It gives the HSD Office team that consists of 12 people a good feeling, when we hear that our partners are also happy with our efforts and experience the added value. 


In Dutch

 

Zomaar een week HSD


Door Richard Franken, algemeen directeur HSD

Om u inzicht te geven in wat er achter de schermen van The Hague Security Delta (HSD) gebeurt, neem ik u mee naar een week HSD in binnen- en buitenland.

 

In wisselende samenstellingen waren een aantal collega’s en de directie afgelopen week te vinden op twee verschillende continenten in de wereld. Zo waren wij tijdens het veiligheidscongres Japan IT Week vertegenwoordigd in Japan in verband met het project Partners in Business (PIB) Japan. Een project dat drie jaar geleden is gestart en waar we de volgende stap in aan het zetten zijn. Een aantal HSD-partners brengen binnen dit project veiligheidsoplossingen voor de Japanse regering en markt. In de tussentijd heeft er ook een uitwisseling plaatsgevonden tussen Japanse en Nederlandse bedrijven.

 

Naast ons bezoek aan Japan waren we ook aanwezig in Noord-Ierland bij een Cyber Security congres waar een vergadering van Global EPIC plaatsvond. Global EPIC, waar wij medeoprichter van zijn, is op 10 oktober 2017 opgericht in Krakau, Polen. Dit cluster heeft als doel om een wereldwijde dekking van veiligheidsclusters op het gebied van Cyber Security kennis te laten delen over diverse testen en normeringen op het gebied van cyber security maatregelen en om het bruikbaar te maken voor hun achterban (de partners). Inmiddels zien wij de eerste bewegingen ontstaan vanuit de deelnemende landen aan het Global EPIC ecosysteem.  Aan de hand van Softlanding-programma’s vestigen bedrijven zich voor korte tijd in andere landen om kennis te maken met de lokale markt. Binnenkort hopen wij hier in Den Haag ook profijt van te krijgen.

 

Ook namen wij deel aan een missie vanuit de stad Den Haag naar India, waar één van de belangrijkste activiteiten het opzetten van een samenwerkingsverband tussen de HSD en een nieuw op te zetten veiligheidscluster in India vergelijkbaar als de HSD was. De aftrap heeft plaatsgevonden en de verwachtingen zijn hoog. Tijdens deze missie gaf het Indiase bedrijf HCL Technologies aan zich ook te gaan vestigen in Den Haag. Dit als uitkomst van het voorwerk dat door de gemeente Den Haag en de HSD is gedaan.

 

Ondertussen vond er in Nederland een HSD Café plaats over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Deze nieuwe privacywet is vanaf 25 mei 2018 voor de gehele EU van kracht. Het onderwerp zorgde voor een grote opkomst bij ons op de HSD Campus.

 

Momenteel worden er door ons voorbereidingen getroffen voor de Event Safety & Security Track op 27 juni aanstaande in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Deze track vindt plaats naast het Smart City Event 2018 en het iBestuur Mobility Congres en wordt georganiseerd tijdens de finish van de Volvo Ocean Race in Den Haag. Ook wordt er gewerkt aan de uitwerking van een nieuw idee, de 'Security Talent Wasstraat' samen met partners. De aftrap hiervan staat al gepland. Zaken die we naast de andere activiteiten vanuit ons jaarplan realiseren en hebben toegezegd aan ons bestuur.

 

Tientallen partners binnen het HSD ecosysteem zijn bij al deze activiteiten betrokken. Want voor hen doen wij dit. Zoals u weet is HSD vaak slechts “de verbinder” en gek genoeg zien we dat zonder HSD die verbinding niet gauw gemaakt wordt. Kortom, er is toch wel sprake van nut en noodzaak als het om verbinden gaat. Het geeft het HSD Office team wat bestaat uit 12 personen een lekker gevoel, als we horen dat onze partners ook blij zijn met onze inzet en de meerwaarde ervaren.