Matchmaking voor de KIC veiligheid calls Data & Intelligence en Maritieme Hightech

Date:
15 January 2021
Time:
09:30h - 12:30h
Location:
Online
Organised by:
NWO

Schrijft u in! NWO organiseert twee matchmakingbijeenkomsten voor de KIC veiligheid calls: Data & Intelligence en Maritieme Hightech. Op 15 januari 2021 09:30-12:30 hebben onderzoekers met elkaar onderzoeksvragen te ontdekken, te articuleren, en uit te werken. NWO is zeer verheugd om mee te delen dat Commandeur ir. Jan Willem Hartman (Directeur Materiele Instandhouding van de Koninklijke Marine) voor de bijeenkomst van Maritieme Hightech en drs. Joris den Bruinen (directeur van The Hague Security Delta) voor de bijeenkomst van Data en Intelligence zullen openen en inleiden.

Maar er is meer! Op 29 januari 2021 09:30-12:30 heeft u de mogelijkheid om uw uitgewerkte onderzoeks-idee te pitchen aan potentiele consortiumpartners uit de publieke en private sector!

 

Welke call?

NWO heeft twee KIC-calls gelanceerd binnen de KIA Veiligheid: Data en Intelligence en Maritieme hightech. De call Data en Intelligence richt zich op een veilige maatschappij met behulp van data en intelligence en een focus op security. De KIC-call Maritieme hightech richt zich op een veilige zee door een toekomstbestendig en concurrerend ecosysteem van overheid, kennisinstellingen en (maritieme) industrie. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is voor beide calls 22 april 2021.

De KIC veiligheid calls vallen onder het missie gedreven innovatiebeleid waarin samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven centraal staat.

 

Waarom twee bijeenkomsten?

Op 15 januari ligt de nadruk op het verkennen van mogelijke onderzoeksvragen. Hoe kunnen de beleids- en praktijkvragen uit het missiegedreven beleid vertaald worden naar onderzoeksvragen? U krijgt de kans om onderzoeksvragen te ontdekken en erover te brainstormen met andere onderzoekers, uit de alfa, gamma en bèta wetenschappen. NWO wil hiermee de creatie van excellente interdisciplinaire voorstellen stimuleren, en u faciliteren in het creëren van nieuwe verbindingen.

 

Op 29 januari heeft u de mogelijkheid uw uitgewerkte onderzoeksidee te pitchen aan een geselecteerd of breed publiek van potentiele consortiumpartners. Graag faciliteert NWO een effectieve matchmaking. Mogelijk zullen wij u daarom verzoeken bijvoorbeeld een korte video toe te sturen. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie. Beide calls hebben een co-financieringseis van minimaal 15%.

 

Hoe meld ik me aan?

Via onderstaande links kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst(en).

15 januari 2021

29 januari 2021

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen via mail (kic_security2020@nwo.nl) of telefonisch.

HSD Partners involved