Jaarvergadering / Annual Meeting 2021

Date:
25 November 2021
Time:
16:00h - 17:00h
Location:
HSD Campus
Organised by:
HSD

Beste HSD-partner,

 

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van Security Delta (HSD).

De jaarvergadering zal op de HSD Campus worden georganiseerd, maar u kunt er ook voor kiezen om online aanwezig te zijn. Deze jaarvergadering vloeit voort uit onze statuten en de contractafspraken richting al onze partners. Daarnaast hechten wij uiteraard grote waarde aan uw visie op de toekomst van onze organisatie.

 

Tijdens deze jaarvergadering kunt u als HSD-partner een algemeen oordeel geven over het gevoerde beleid en kunt u inspraak uitoefenen op het jaarplan 2022. U ontvangt hiervoor voorafgaand aan de vergadering per email het concept jaarplan.

 

Datum   : Donderdag 25 november 2021

Tijd       : 16.00 uur - 17.00 uur

 

Locatie  : HSD Campus (Indien u online aanwezig bent, ontvangt u twee dagen van tevoren een inloglink.)

 

Agenda

 

  1. Terugblik 2021
  2. Jaarplan 2022
  3. W.v.t.t.k.

 

Aanmelden

U kunt zich via bovenstaande registratiebutton aanmelden.

Wij verzoeken u vriendelijk om u vóór maandag 22 november aan- of af te melden voor de jaarvergadering!

 

Voor vragen kunt u mailen naar rhizlane.elghamarti@securitydelta.nl 

 

Wij hopen u op donderdag 25 november 2021 te mogen begroeten op de HSD Campus of online!


Met vriendelijke groet,

 

 

Joris den Bruinen

Algemeen Directeur Stg. HSD

 

 

 

Corona maatregelen

HSD volgt de landelijke overheidsrichtlijnen met betrekking tot Corona. Dit betekent dat we u bij aankomst op de HSD Campus vragen om uw Corona toegangsbewijs of negatieve testuitslag en legitimatie. Mochten de richtlijnen tijdens de persconferentie op 12 november worden aangescherpt, dan bestaat de mogelijkheid dat het event volledig online plaatsvindt. We zullen u hierover informeren in de bevestigingsmail, die u in de week voorafgaand aan de jaarvergadering ontvangt.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(ENGLISH)


Annual Meeting 2021

 

Dear HSD-partner,

 

We would like to invite you for the annual meeting of Security Delta (HSD) on Thursday 25 November 2021. This year, the annual meeting will be organised at HSD Campus, but you also have the choice to participate online. This annual meeting is incorporated in HSD's articles of association and contract agreements that we have made with our partners. Besides we attach importance to your vision concerning the future of HSD.

 

During this annual meeting you, as partner of HSD, can provide feedback and contribute to the current policies and plans of HSD and contribute to the annual plan for 2022. You will receive an e-mail with the enclosed draft of the 2022 annual plan prior to the meeting,

 

Date        : Thursday 25 November 2021

Time       : 16.00 hrs - 17.00 hrs

 

Location : HSD Campus (In case you attend online, you will receive a login link two days prior to the event.)

 

Agenda

 

        1. Reflection 2021

        2. Annual plan 2022

        3. A.o.b.

 

Registration

You can register via the provided registration button.

We ask you to register before Monday 22 November 2021.

 

If you have any questions, please contact us via rhizlane.elghamarti@securitydelta.nl 

 

We hope to meet you at the HSD Campus or online on Thursday the 25th of November 2021!

 

With kind regards,

 

Joris den Bruinen

General Director HSD Foundation

 

 

 

Corona measures and press conference on 12 November

HSD follows the national government guidelines regarding Corona. This means that upon arrival at the HSD Campus, we will ask you for your Corona admission ticket or negative test result and identification. If the guidelines are tightened up during the press conference on November 12, there is a possibility that the event will take place completely online. We will inform you about this in the confirmation email that you will receive the week prior to the annual meeting.