HSD Café: Trendmonitor

Date:
18 February 2021
Time:
16:00h - 17:00h
Location:
Online

Het Nederlandse veiligheidsdomein ontwikkelt zich constant. Dagelijks verschijnen er vele bronnen met daarin trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. In 2020 publiceerde HSD ongeveer 60 veiligheidsrapporten, bijna 300 nieuwsartikelen en 200 evenementen op de HSD website. 

Als u meer wilt weten over een specifiek veiligheidsonderwerp voor uw bedrijf, studie, of beleid, kan het moeilijk zijn om de relevante informatie te vinden. HSD Office maakt inhoud toegankelijker en bruikbaarder door onderwerpen en observaties te classificeren. Wij ontwikkelen momenteel een Trendmonitor, waarmee wij de inhoudelijke trends in veiligheid kunnen waarnemen, deze kunnen communiceren naar ons netwerk, en op basis van deze trends verbindingen kunnen leggen met relevante activiteiten en partners. In december 2020 publiceerden wij hier een eerste artikel over. 

Wat zijn de trends met de meeste impact op het veiligheidsdomein in 2021? In het kader van de ontwikkeling van de HSD Trendmonitor, zal dit HSD Café op donderdag 18 februari van 16:00 uur tot 17:00 uur inhoudelijke trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein bespreken. 4 visionairs uit verschillende hoeken van het veiligheidsdomein zullen de volgens hen belangrijkste huidige trends en ontwikkelingen in veiligheid benoemen en met elkaar in gesprek gaan: 

Quinten Meertens - CBS 
Kevin Jonkers - Deloitte
Theo van Ruijven - TNO
Richard de Wit - Minsterie van Justitie en Veiligheid

Daarnaast nodigen wij deelnemers graag uit om van tevoren na te denken over de volgens hen belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein, en deze te delen tijdens het interactieve onderdeel van deze sessie, via Mentimeter.

  

Programma 

 

16:00 - 16:10 uur   Opening en inleiding  

16:10 - 16:25 uur  Experts presenteren  trends  en ontwikkelingen  in veiligheid   

16:25 - 16:45  uur Discussie  n.a.v. vragen moderator  

16:45 - 16:55 uur Discussie n.a.v. input publiek via Mentimeter 

16:55 - 17:00  uur Conclusie en afsluiting   

17:00 uur  Einde programma   

HSD Partners involved