Alert Online Partnerbijeenkomst

Date:
22 April 2021
Time:
14:00h - 15:30h
Location:
Online
Organised by:
Alert Online

Alert Online bestaat 10 jaar! Ook dit lustrum wilt Alert Online u en zoveel mogelijk andere organisaties enthousiasmeren, stimuleren en faciliteren om tijdens de cybersecuritymaand een of meerdere activiteiten te organiseren. Activiteiten die het bewustzijn van cybersecure gedrag stimuleren onder uw eigen achterban, denk aan medewerkers, klanten of relaties. De cyberveiligheid van organisaties is tenslotte voor een groot deel afhankelijk van het gedrag en het handelen van mensen.

 

Waarom Alert Online?

Door activiteiten gericht op online weerbaarheid in de cybersecuritymaand gecoördineerd zichtbaar te maken draagt Alert Online bij aan meer bewustwording en kennis rondom het onderwerp. Partners van Alert Online kunnen op een laagdrempelige manier meedoen, initiatieven zichtbaar maken en met elkaar delen en hierin zelfs samen optrekken. Best practices worden uitgewisseld en van elkaars ervaringen wordt geleerd.

 

De start is donderdag 22 april 14.00-15.30 uur met een online partnerbijeenkomst waar we met elkaar in gesprek gaan. Over wat u belangrijk vindt. Over wat er bij u speelt omtrent cyberbewustzijn en gedrag. Over waar u mee geholpen zou zijn. Over uw ideeën. Kortom, Alert Online inventariseert graag gezamenlijk hoe we binnen het netwerk van Alert Online ons optimaal kunnen voorbereiden richting de cybersecuritymaand.

 

U kunt zich via deze link aanmelden voor de partnerbijeenkomst van donderdag 22 april

 

Wij vragen u voorafgaand aan de partnerbijeenkomst onderstaande vragen te beantwoorden:

  • Bent u van plan om in 2021 (weer) activiteiten te organiseren om het cyberbewustzijn binnen uw organisatie of richting uw achterban te vergroten?
  • Welke tools of middelen kunnen u helpen bij het organiseren van uw activiteiten?
  • Als thema dit jaar denken we aan verschillende invalshoeken: skills, samenwerken, hybride werken en/of oefenen. In welk thema kunt u zich vinden? En welke andere relevante thema’s kunt u hier nog onder scharen?