Cyberveilig Nederland is de belangenvereniging van de cybersecurity sector. Het doel is om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector te verhogen. Cyberveilig Nederland is in juni 2018 opgericht en vertegenwoordigt inmiddels een ruime en groeiende achterban van cybersecurity dienstverleners.