New Coalition Agreement for Municipality of the Hague 2022-2026

17 Sep 2022
 | 
Author: HSD Foundation

Dutch follows English

 

The Hague has a new board of mayor and aldermen, formed by D66, VVD, GL, PvdA and CDA. Today they presented the coalition agreement 2022-2026. The Hague is investing in 'a city that can roll with the punches. A number of these plans are to better the resilience of the municipality, both socially and digitally with a sound financial base, and to invest more in clean, liveable and safe neighbourhoods, with attention to sustainability and special attention for the people in the Hague that need it.

 

The agreement states that "while a lock on the front door is seen as a normal thing, digital security is not as developed. The digital security of the city is a growing challenge. Cybercrime and digital crime are on the rise, bringing with it large risks for societal disruption. We need a locally fitting system for digital security like there already is for physical security. That is why we are starting with the execution of the Digitally Safe The Hague agenda, with support of the national government. We are working to improve digital security of our own organisation, cybercrisis management, the formation of a risk profile for the Hague, as well as the digital resilience of our citizens and businesses. The project 'Digitally Safe in the Neighbourhood' will be continued. Naturally we are collaborating with relevant partners whereever possible. We are investing €1 million in this period to increase digital security of our citizens and entrepeneurs through resilience."

 

The agreement also states: "The Hague will maintain the image of International City of Peace and Law, where a safer and more just world is being created. Our ambition is to bring businesses, institutions and congresses that fit this profile to the city. We will take great care to maintain our second position in the Netherlands as most attractive city for (impact) startups, and our cybersecurity cluster. Securing our data and systems is after all a worldwide challenge, and fits perfectly within our international profile."

 

The new board wants to realise their plans and ambitions by collaborating with anyone who is fond of the city. With municipalities, provinces and the region, with the national government, and with organisations with ties to citizens, businesses and educational institutions. Security Delta (HSD) - the national security cluster with a core at the HSD Campus in the Hague - looks forward to collaborating on this.

 

 

Together we secure the future.

 

Read the full agreement here: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders/formatie-college/investeren-in-een-stad-die-tegen-een-stootje-kan.htm

--------------------------------------

 

Den Haag heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders dat wordt gevormd door D66, VVD, GL, PvdA en CDA. Zij presenteerden vandaag het coalitieakkoord 2022-2026. Den Haag investeert in ‘een stad die tegen een stootje kan’. Een aantal van deze plannen is: met een solide financiële basis, werken aan het verbeteren van veerkracht en (digitale) weerbaarheid en extra investeringen in schone, leefbare en veilige wijken, duurzaamheid en gerichte aandacht en steun voor Hagenaars/Hagenezen die het niet zo makkelijk hebben. 

 

Er wordt in het akkoord gesteld “waar een slot op de voordeur de normaalste zaak van de wereld is, is digitale veiligheid voor veel inwoners en ondernemers nog onontgonnen terrein. De digitale veiligheid van de stad is een snel groeiende uitdaging. Cybercriminaliteit en digitale criminaliteit nemen toe, met grote risico’s voor maatschappelijke ontwrichting. Net als voor de fysieke veiligheid hebben we voor digitale veiligheid lokaal een passend stelsel nodig. Daarom starten we, ook met steun van Rijksmiddelen, met de uitvoering van de agenda Digitaal Veilig Den Haag. We werken aan de digitale veiligheid van de eigen organisatie, cybercrisisbeheersing, het opstellen van een risico profiel voor Den Haag, en het versterken van de digitale weerbaarheid van onze inwoners en bedrijven. Het project Digitaal Veilig in de Wijk zetten we voort. We werken vanzelfsprekend samen met relevante partners. We investeren in deze periode €1 miljoen om via Resilience de digitale veiligheid van bewoners en ondernemers te vergroten.” 

 

Bovendien stelt men in het akkoord: “Den Haag houdt het profiel van Internationale Stad van Vrede&Recht, waar wordt gewerkt aan een veiligere en rechtvaardigere wereld. Ambitie is om bedrijven, instellingen en congressen die bij dit profiel passen naar de stad te brengen. En we zijn zuinig op onze tweede positie in Nederland als meest aantrekkelijke stad voor (impact) startups en op ons cluster cybersecurity. Het beveiligen van data en systemen is immers een wereldwijd vraagstuk en past uitstekend in ons internationale profiel”. 

 

Het nieuwe college wil hun plannen en ambities realiseren door het samen te doen met iedereen die de stad een warm hart toedraagt. Met gemeenten, provincie en de regio, met de Rijksoverheid en met organisaties in verbinding met burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen. Security Delta (HSD) - het nationaal veiligheidscluster met een kern op de HSD Campus in Den Haag - werkt hieraan graag mee. 

 

Together we secure the future.

 

Lees het volledige akkoord hier: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders/formatie-college/investeren-in-een-stad-die-tegen-een-stootje-kan.htm

HSD Partners involved

More Interviews

All interviews