Opleiding regisseur mensenhandel

Date:
09 June 2016 - 30 June 2016
Location:
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Organised by:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

In binnen en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan mensenhandel (zoals seksuele en arbeidsuitbuiting). Het gevolg is dat personen worden uitgebuit en onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Hoe voorkomt deze vorm van zware criminaliteit en ernstige schending van de mensenrechten in uw gemeente?

Op 9 juni 2016 gaat de opleiding regisseur mensenhandel van start bij BCN Utrecht.

Tijdens deze opleiding leert u:
- Wat de gevolgen zijn van mensenhandel
- Hoe u mensenhandel voorkomt
- Op welke manier u invulling geeft aan de regierol bij de aanpak van mensenhandel
- Hoe u samenwerkt met partners binnen het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum bij de aanpak van mensenhandel
- Op welke manier u de samenwerking tussen uw partners organiseert en regisseert
- Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw partners