Opleiding QHSE manager

Date:
02 October 2018 - 31 October 2018
Time:
00:-1h - 00:-1h
Location:
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Organised by:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Uw organisatie is gebaat bij een veilige en gezonde werkplek waarbij de kwaliteit van het geleverde product/dienst voorop staat en er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de belasting van het milieu. Een sleutelrol ligt bij u als QHSE manager. U moet het QHSE beleid in uw organisatie vormgeven. Hoe geeft u hier invulling aan?

Op 2 oktober 2018 gaat de opleiding QHSE manager van start bij BCN Utrecht (Daltonlaan). Tijdens deze opleiding leert u:
- Hoe u een veilige en gezonde werkplek creëert
- Hoe u voldoet aan geldende wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en het milieu
- Op welke manier u de kwaliteit van producten en diensten bevordert
- Hoe u toezicht houdt op het naleven van wettelijke kaders en kwaliteitsnormen
- Hoe u draagvlak creëert voor QHSE binnen uw organisatie

Meer informatie over het programma, de docenten en deelname is te vinden op www.sbo.nl/qhse