Opleiding Overlastcoördinator

Date:
10 March 2016 - 31 March 2016
Location:
Regardz La Vie Utrecht
Organised by:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken in Nederland die zich aan het zicht van de overheid onttrekken vinden misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners.

Op 10 maart 2016 gaat de tweede editie van de opleiding Overlastcoördinator van start. Tijdens deze opleiding leert u:
- Hoe u hardnekkige (woon)overlast in probleemwijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken voorkomt en bestrijdt
- Op welke manier u samen met de gemeente, woningcorporatie, de politie en wijkbewoners werkt aan de aanpak van ernstige overlast
- Hoe u dwangmiddelen en zorg kunt combineren om een gedragsverandering af te dwingen bij de overlastpleger
- Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van (woon)overlast
- Hoe u ingrijpt wanneer de situatie escaleert