"Op weg naar huis" bijeenkomsten

Date:
26 May 2015
Time:
16:45h - 19:00h
Location:
Frankenslag 137, Den Haag
Organised by:
Duthler Associates

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming kent een meldplicht datalekken. Het nationale wetgevingsproces rond het wetsvoorstel Meldplicht datalekken zal naar verwachting eind 2014 worden afgerond. Dit wetsvoorstel wordt opgenomen in de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), bevat geen overgangstermijn en zal onmiddellijk in werking treden. Behalve een verplichting tot het melden van datalekken bij de verantwoordelijke en bewerker, bevat deze wet ook een verhoogde boetebevoegdheid op niet naleving van alle verplichtingen van de Wbp. De bestuurlijke boete is € 810.000.

Wij nodigen u graag uit voor de vrijblijvende “Op-weg-naar-huis”-bijeenkomst: “Een datalek, wat nu?”. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die in een kort tijdsbestek willen worden bijgepraat over gegevensbescherming & privacyrecht en wat er op een organisatie af komt als er sprake is van een datalek dat moet worden gemeld. In twee uur zullen wij de relevante actualiteiten en trends, do’s en don’ts met elkaar bespreken. In de “Op-weg-naar-huis”-bijeenkomst is plaats voor maximaal twaalf deelnemers, zodat er alle ruimte is voor discussie, het delen van praktijkervaringen, het stellen van vragen aan elkaar én aan de inleiders.