Kick-off Alert Online

Date:
01 October 2020
Time:
14:00h - 15:00h
Location:
Hybride: HSD Campus & online
Organised by:
ECP in opdracht van het ministerie van EZK

Alert Online is dit jaar georganiseerd door ECP |Platform voor de InformatieSamenleving in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK verricht op donderdag 1 oktober aanstaande de aftrap van de campagne.

 

Het doel van Alert Online is om gezamenlijk aandacht te vragen voor cybersecurity, om meer bewustwording te creëren en om cybersecure gedrag te bevorderen bij Nederlandse burgers, consumenten, overheden, bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Het onlangs gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland 2020 schetst de toenemende en reële dreigingen in het digitale domein. Nog los van de digitale uitdagingen die dit jaar op ons pad zijn gekomen doordat er meer “op afstand’’ gewerkt wordt. Dit onderstreept wederom het belang van cybersecurity en ook van bewustwording en vaardigheden op dat gebied. 

 

Investeren in gedragsverandering rond cybersecurity draait om het geven van het goede voorbeeld, maar ook door het “doen’’. We leren en ondervinden in de praktijk. Het centrale thema van Alert Online 2020.

 

Programma:

  • 13.20 – 13.50 uur - Inloop voor 20 personen die fysiek aanwezig zijn bij het webinar. 
  • 14.00 – 14.05 uur - Opening door Marjolijn Bonthuis namens ECP, uw host en organisator van Alert Online 2020.
  • 14.05 – 14.20 uur - Staatssecretaris Mona Keijzer gaat in op het toegenomen belang van digitalisering, juist in Coronatijd en cybersecurity als belangrijke randvoorwaarde daarbij, en geeft het startsein voor de campagne Alert Online. 
  • 14.20 – 14.55 uur - Vraaggesprek over: Wat is de status van de Nederlandse weerbaarheid, het kritisch denken, het vertrouwen in digitale ontwikkelingen, cybersecurity talent en innoverend vermogen? Hoe kijken we aan tegen de cyberveiligheid van werken op afstand Welk gedrag laten we hierbij zien en wat ligt hieraan ten grondslag? 

Panelleden: 

Rick van Baaren - https://www.dbgedrag.nl/medewerker/rick-van-baaren/

Kevin Hengstz – Motivaction  https://www.motivaction.nl/kevin-hengstz/

 

  • 14.55 – 15.00 uur -  Marjolijn Bonthuis verzorgt de ‘wrap up’.

HSD Partners involved