Jaarvergadering/Annual Meeting 2022

Date:
08 December 2022
Time:
16:00h - 17:00h
Location:
HSD Campus Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN The Hague
Organised by:
HSD Office

Beste HSD-partner,

 

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van Stichting The Hague Security Delta (HSD) op donderdag 8 december 2022. De jaarvergadering zal op de HSD Campus worden georganiseerd aan de Wilhelmina van Pruisenweg 104 in Den Haag. Deze jaarvergadering vloeit voort uit onze statuten en de contractafspraken richting al onze partners. Daarnaast hechten wij uiteraard grote waarde aan uw visie op de toekomst van onze organisatie.

 

Tijdens deze jaarvergadering kunt u als HSD-partner een algemeen oordeel geven over het gevoerde beleid en kunt u inspraak uitoefenen op het jaarplan 2023. U ontvangt hiervoor voorafgaand aan de vergadering per email het concept jaarplan.

 

 

Datum :  

Donderdag 8 december 2022

Tijd      :

16.00 uur – 17.00 uur

Locatie:

HSD Campus

   

 Agenda

 

  1. Terugblik 2022

 

  1. Jaarplan 2023

 

  1. W.v.t.t.k.

 

 

Aanmelden

U kunt zich via bovenstaande registratiebutton aanmelden.

 

Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, stellen wij het op prijs als een collega u kan vertegenwoordigen. Uw uitnodiging kunt u dan aan uw collega doorsturen.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om u vóór donderdag 1 december aan- of af te melden voor de jaarvergadering!

 

Borrel

Na afloop van de jaarvergadering nodigen wij u om 17.00 uur ook graag uit om aan te sluiten bij de borrel die vanuit het CISO Congres wordt georganiseerd. 

 

 

Voor vragen kunt u mailen naar rhizlane.elghamarti@securitydelta.nl  

 

Wij hopen u op donderdag 8 december 2022 te mogen begroeten!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Joris den Bruinen

Algemeen Directeur Stg. HSD

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

INVITATION 
Annual Meeting 2022

 

Dear HSD-partner,

 

We would like to invite you for the annual meeting of The Hague Security Delta Foundation (HSD) on Thursday 8 December 2022. This year, the annual meeting will be organised at HSD Campus at the Wilhelmina van Pruisenweg 104 in The Hague. This annual meeting is incorporated in HSD's articles of association and contract agreements that we have made with our partners. Besides we attach importance to your vision concerning the future of HSD.

 

During this annual meeting you, as partner of HSD, can provide feedback and contribute to the current policies and plans of HSD and contribute to the annual plan for 2023. You will receive an e-mail with the enclosed draft of the 2023 annual plan prior to the meeting.

 

 

Date:

Thursday 8 December 2022

Time:

16.00 hrs – 17.00 hrs

Location:       

HSD Campus. 

Main Language: Dutch

 

Agenda

 

  1. Reflection 2022

 

 

  1. Annual plan 2023

 

  1. A.o.b. 

Registration

You can register via the provided registration button.

 

If you are not able to attend this meeting yourself, we would appreciate it if a colleague could represent you. You can then forward your inivitation to your colleague.

 

We ask you to register before Thursday 1 December 2022.

 

Drinks

After the annual meeting, we would also like to invite you at 17:00 to join the drinks party organised by the CISO Conference.

 

 

If you have any questions, please contact us via rhizlane.elghamarti@securitydelta.nl 

 

We hope to meet you on Thursday the 8th of December 2022!

 

 

With kind regards,

 

 

Joris den Bruinen

General Director HSD Foundation

 

Privacy

During this event at the HSD Campus, photographs and video recording will be made. By participating you give us permission to use these images that you might appear in. If you want to be excluded from any imagery, please let us know so upon your arrival at the reception.