De Week van de Fraudeonderzoeker 2021

Date:
31 May 2021 - 04 June 2021
Location:
Online
Organised by:
Institution For Financial Crime

Dit jaar helaas wederom geen "Dag van de Fraudeonderzoeker". We leven nog steeds in de ban van de Corona pandemie. Een pandemie die het laatste jaar veel invloed heeft gehad op onze levens en op de maatschappij. Zo zagen we een flinke toename in cybercriminaliteit. Volgens de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereninging van Banken bedroeg de schade als gevolg van spoofing het afgelopen jaar 39,5 miljoen euro. Ook het aantal phishing slachtoffers nam toe met 60% ten opzichte van 2019. Kortom, er is nog meer kwetsbaarheid ontstaan waar cybercriminelen volop gebruik van maken. Ook de ondersteuningsregelingen vanuit de overheid bieden mogelijkheden om daar creatief mee om te gaan. 

​Ook op andere gebieden zijn zowel burgers, bedrijven als overheid kwetsbaar voor criminelen en is er een wankel evenwicht tussen het voorkomen en opsporen van criminaliteit en het respecteren van privacy. Hoe ver mogen we gaan, en welke middelen kunnen en mogen we verantwoord inzetten?

Het gebruik van AI en algoritmes heeft een grote vlucht genomen en hoewel daar veel mogelijkheden in zitten zijn er ook kwetsbaarheden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat een algoritme systematisch een bepaalde doelgroep discrimineert?​

Dit jaar willen we in De Week van de Fraudeonderzoeker de verschillende kwetsbaarheden belichten vanuit wet- en regelgeving en vanuit de praktijk en met elkaar het gesprek aangaan over hoe we als fraudeonderzoekers, accountants, compliance professionals etc. zowel vanuit publieke als vanuit private partijen positief kunnen bijdragen aan het meer weerbaar maken van onze maatschappij. 

HSD Partners involved