Cursus aanpak bedrijfscriminaliteit

Date:
01 October 2015 - 05 November 2015
Location:
BCN Utrecht
Organised by:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Jaarlijks kost bedrijfscriminaliteit het bedrijfsleven (de bouw- en transportsector, de horeca, de detailhandel en de zakelijke dienstverlening) ruim 500 miljoen euro. Naast de financiële consequenties kan diefstal of fraude ook ernstige gevolgen hebben voor het imago en de reputatie van uw organisatie. Met de juiste maatregelen voorkomt u delicten en bespaart u bovendien ook nog veel geld.

Op 1 oktober 2015 gaat de cursus aanpak bedrijfscriminaliteit van start. Op deze cursus leert u:
- Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van bedrijfscriminaliteit
- Welke maatregelen u kunt ondernemen om bedrijfscriminaliteit in uw organisatie te voorkomen dan wel te beperken
- Hoe u een onderzoek uitvoert naar bedrijfscriminaliteit
- Welke onderzoeksmethoden en –middelen u tot uw beschikking heeft
- Hoe u omgaat met het ontslagtraject van medewerkers die bij bedrijfscriminaliteit zijn betrokken
- Op welke manier u de geleden (materiële en immateriële) schade kunt verhalen op de dader

Meer informatie over het programma van de cursus, de docenten en inschrijven is te vinden op www.sbo.nl/bedrijfscriminaliteit