Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Datum:
03 maart 2015 - 31 maart 2015
Locatie:
NBC Nieuwegein
Organisator:
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te pakken. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen? Tijdens deze cursus leert u: • Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert • Op welke manier u uw informatiepositie behoudt en versterkt in samenwerking met uw veiligheidspartners • Aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen bij informatie uitwisseling • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners • Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie • Hoe u uw informatie goed beveiligd