Boeklancering "Aan de slag met Internet of Things"

Datum:
05 juli 2017
Tijd:
15:45u - 17:00u
Locatie:
Den Haag, Spui 40
Organisator:
Boekhandel van Stockum, VanDuurenManagementIOTC360

Security by Design van IoT-producten begint bij bewustwording, beleid, visie en keuzes.
Via deze weg nodigen wij u van harte uit bij de lancering van het boek “Aan de slag met Internet of Things”.
Na een introductie van D66-Kamerlid Kees Verhoeven (die het kabinet met een motie oproept om te onderzoeken of er minimale veiligheidseisen aan Internet of Things-apparaten kunnen worden gesteld) zal het boek officieel gelanceerd worden.

Note: This is a Dutch book release event. The original English version of the book (from the same authors) was released in Dec 2017.