10 Years HSD Event: Save the Date

Datum:
29 juni 2023
Locatie:
HSD Campus
Organisator:
HSD

SavetheDate

 

In 2023 we will be celebrating the 10th anniversary of Security Delta (HSD). To mark this moment, several activities and communication moments will take place during the year, all intertwined with our existing programmes. The preparations are in progress and our goal is to treat you with knowledge & inspiration. 

 

Save the date for 29 June 2023!

 

On Thursday 29 June 2023 (afternoon) we will treat you with an interactive event full of inspiration, ambition, knowledge and interesting speakers. Together we want to focus on the next 10 years of the security domain. It is our intention to initiate a joint ambition across organisational boundaries, tackle challenges and together look beyond the horizon.

 

So, save the date in your agenda! An official invitation will follow in 2023, where we will unfold more information about the programme. The language of the event is Dutch but will also contain a number of English elements.

 

Call to partners

Do you have ideas about the future ambitions of HSD related to security in a digitising world and would you like to be part of (one of) our thematic 'future dreams inspiration sessions'? Please let us know and contact our colleagues Eurydice (communications: eurydice.vancoblijn@securitydelta.nl) or Netania (communitymanager: netania.engelbrecht@securitydelta.nl). 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

In 2023 vieren we het 10-jarig bestaan ​​van Security Delta (HSD). Om dit moment te markeren, vinden er gedurende het jaar diverse activiteiten en communicatiemomenten plaats, welke worden verweven met onze bestaande programma's. De voorbereidingen zijn in volle gang en ons doel is om jou te verwennen met kennis & inspiratie.

 

Reserveer 29 juni 2023 in de agenda!

 

Op donderdag 29 juni 2023 (‘s middag) trakteren we je op een interactief event vol inspiratie, ambitie, kennis en interessante sprekers. Samen willen we ons richten op de komende 10 jaar van het veiligheidsdomein. Het is onze bedoeling om samen over organisatiegrenzen heen een gezamenlijke ambitie te initiëren, uitdagingen aan te gaan en verder te kijken dan de horizon.

 

Dus, noteer de datum alvast in je agenda! In 2023 volgt een officiële uitnodiging, waar we meer informatie over het programma zullen ontvouwen.

 

Voertaal van het event is Nederlands, maar zal ook een aantal Engelstalige elementen bevatten.

 

Oproep aan partners

Heb jij ideeën over de toekomstige ambities van HSD, op het gebied van veiligheid in een digitaliserende wereld en wil je deel uitmaken van (een van) onze thematische en inspirerende 'toekomstdroomsessies'? Laat het ons weten en neem contact op met onze collega's Eurydice (communicatie: eurydice.vancoblijn@securitydelta.nl) of Netania (community manager: netania.engelbrecht@securitydelta.nl).